1. Właścicielem sklepu jest Firma Handlowa "Sabipol" Sabina Pawica z siedzibą przy ul. Rynek 17, 43-353 Porąbka prowadząca działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o nr 1671/98 z dn. 10.12.1998r. wydanego przez Wójta Gminy Porąbka, z ostatnimi zmianami z dn.13.01.2010r. Regon o nr 072183094. Firma jest płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym: 547-016-66-28. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, a także sprzedaż detaliczną w miejscu swojej siedziby.

2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu, a także warunków dostawy i płatności.

3. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta. Zamówienie może być dowolnie zmieniane przez Kupującego do momentu przygotowania go na magazynie. Zamówienia drogą mailową można składać 24h/dobę.

4. Sprzedawca nie realizuje zamówień na podstawie nieprawidłowo wypełnionych formularzy.

5. W przypadku zamówienia produktu dostępnego na magazynie zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. (Dni robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W okresie przedświątecznym realizacja zamówień może się wydłużyć.

6.  W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu w magazynie sklepu Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie w ciągu dwóch dni roboczych. W tej sytuacji Zamawiający może zrezygnować z dokonania zakupu wybranego produktu lub wyrazić zgodę na dłuższy okres realizacji.

7. Po dokonaniu zamówienia Kupujący w celu ustalenia szczegółów wysyłki oraz formy płatności zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, jeśli nie otrzyma potwierdzenia zamówienia od Sprzedawcy.

8. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

9. Każda sprzedaż produktów poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej musi być indywidualnie uzgadniana z firmą Sabipol.

10. Firma Sabipol nie bierze odpowiedzialności za sprzedane produkty na terytorium innego kraju, w przypadku gdy obowiązuja tam inne prawa niż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient ponosi ciężar opłat i zobowiązań prawnych jakie obowiązują w kraju do którego produkty są sprowadzane. Klient ma obowiązek sprawdzić czy dany produkt jest dopuszczony do sprzedaży w kraju, do którego importuje, ze względu na obowiązujące prawo i atesty sanitarne. Zakupy w firmie Sabipol dokonywane są na własną odpowiedzialność.

11. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub, na życzenie klienta, faktura VAT.

12. Z zakupionego towaru można zrezygnować w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, zgodnie z ustawą z dnia 24.12.2014 o ochronie niektórych praw konsumentów. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Za przesyłkę zwracamy wartość najtańszej oferowanej przez nas metody dostawy. Odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na adres: Sabipol - Magazyn główny, ul. Zagłębocze 65, 43-354 Czaniec.

13. Kupującemu przysługuje prawo uzyskiwania informacji o stanie realizacji zamówienia drogą telefoniczną lub elektroniczną.

14. Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę zamówionych towarów firma Sabipol zleca ich doręczenie firmie kurierskiej. Koszty transportu pokrywa Zamawiający. Opłaty są zryczałtowane niezależne od wielkości przesyłki. Oferta dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski.

KURIER (przesyłka ubezpieczona)

przedpłata  15,04zł + VAT = 17,50 zł brutto

pobranie     17,89 zł + VAT = 22,00 zł brutto.

Koszty transportu do zamówień poza granicami kraju ustalane są indywidualnie.

Koszty transportu zamówień hurtowych wyceniane są indywidualnie.  

Paczkomaty InPost

przedpłata 15,00 z VAT 

15. Dostepne formy płatności:

  • płatność na konto bankowe firmy Sabipol:
  • ING Bank 55 1050 1113 1000 0023 3469 6925
  • pobranie u kuriera, 
  • Przelewy24,
  • zapłata w kasie firmy podczas odbioru osobistego.

16 Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

17. Podstawą reklamacji jest okazanie dowodu zakupu: paragonu lub faktury VAT. W innych przypadkach reklamacje nie będą uznawane.

18. Przesyłki reklamacyjne należy kierować na adres: Sabipol - Magazyn główny, ul. Zagłębocze 65, 43-354 Czaniec.

19. Reklamacji nie podlegają towary uszkodzone z winy Kupującego - uszkodzenia mechaniczne.

20. Reklamujący towar pokrywa koszty transportu i jest zobowiązany zabezpieczyć przesyłkę w taki sposób, aby nie została ona dodatkowo uszkodzona podczas transportu.

21. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 5 dni od dnia jej wpłynięcia.

22. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca wymienia towar na nowy i odsyła go na koszt sklepu internetowego Firmy Sabipol. W razie braku możliwości wymiany towaru na nowy np. z powodu wyczerpania zapasów Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę towaru lub zaproponuje inny dostępny towar. Sprzedawca niezwłocznie dokonuje zwrotu kosztów przesyłki reklamowanej.

23.  Wzajemne prawa i obowiązki stron regulują następujące przepisy :
- ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny /Dz.U. nr 16 , poz. 93 z późn. zm./,
- ustawa z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny /Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm./.

24.  Dane osobowe pozyskiwane przy składaniu zamówienia są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /j.t.: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm./. Każdy klient sklepu ma prawo wglądu do tych danych, żądania ich modyfikacji lub usunięcia. Zgromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia oraz informowania o promocjach. 

Zgromadzone dane nie będą w żadnym razie udostępniane osobom trzecim.

Spory wynikające z zawartej umowy będą rozpatrywane przez sądy powszechne według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.